fotografie provozovny Excalibur Bowling

NPO - Fotovoltaické systémy s/bez akumulace I. výzva
Na projekt „FVE Excalibur bowling“ je poskytována finanční podpora z EU.
Název operačního programu: Národní plán obnovy
Program podpory: 2.3 Přechod na čistší zdroje energie, Fotovoltaické systémy s/bez akumulace – I. výzva
Reg. č. projektu: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0002678
Datum zahájení projektu: 11. 7. 2022
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2023
Popis projektu: Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny o výkonu 77,28 kWp, sloužící primárně pro vlastní spotřebu žadatele. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost. Realizace projektu bude mít pozitivní dopad na životní prostředí, jehož elektrická energie bude vyrobena ekologickou formou.
Výše dotace z Evropské unie: 630 000,- Kč